Author Archive


Érintett intézmények:

Gárdonyi Óvoda Székhely (2484 Gárdony-Agárd Óvoda utca 25)

Elérhetőségek: olahne.bartok.judit@gmail.com; (+36 30 790 1328)

Gárdonyi Óvoda Gárdonyi Tagóvoda (2483Gárdony, Posta utca 20)

Elérhetőség: sasvari.andi16@gmail.com; (+36 30 653 8420)

Gárdonyi Óvoda Dinnyési Tagóvoda (2485 Dinnyés, Vörösmarty utca 1)

Elérhetőségek: dinnyesiovi@freemail.hu; (06 22) 357 554

Gárdonyi Óvoda Zichyújfalui Napraforgó Tagóvoda (8112 Zichyújfalu, Kastélykert)

Elérhetőségek: zichyovi@gmail.com; (06 22) 300 619

Gárdonyi Óvoda Verebi Tagóvoda (2477 Vereb, Berényi út 4)

Elérhetőségek: verebovi@gmail.com; (+36 30 235 7430)

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. 

A 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a köznevelésért felelős miniszter határozata alapján javasoljuk, hogy a szülők az óvodákkal egyeztetve a következőképpen járjanak el:

Először nézzék meg a https://kir.hu/korzet honlapon, hogy melyik a lakóhelyük szerinti körzetes óvoda.

  • Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát – a körzetes óvoda nevének és címének megjelölésével – elektronikus úton, telefonon vagy – különösen indokolt esetben – személyesen jelezze az általa választott óvoda vezetőjének 2020. április 17-ig.
  • „A kötelező felvételt biztosító óvoda 2020. április 21-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó azon gyermeket, akivel kapcsolatosan nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül majd sor. Ha tehát a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé.” (www.oktatas.hu)

Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy legalább telefonon vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvodával a fent megjelölt elérhetőségeken és nyújtsanak tájékoztatást arról a szülői szándékról, hogy a körzetes óvodába kívánják beíratni gyermeküket, az alábbi időpontokban:

2020. 04. 14. – től, 2020. 04. 16. – ig,

8 és 15 óra között.

Az alábbi adatokra lesz szükségünk:

  • gyermek neve,
  • születési helye, ideje,
  • TAJ száma,
  • lakcíme,
  • anyja neve,
  • szülők elérhetőségei.

Az adatokat igazoló dokumentumokat (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya) a nevelési év kezdésekor kell majd bemutatni, az óvoda vezetőjénél.

Együttműködésüket köszönöm.

Gárdony, 2020. 04. 01.

Oláh Istvánné

intézményvezető

Namlugal Számítástechnikai Bt.   Namlugal Számítástechnikai Bt.